At så et frø
og se det spire

Hanstholm Naturvuggestue er en lille og tryg institution, hvor omsorg og natur er vores kernefokus. Vi prioriterer varme hænder og den nære relation mellem de voksne og børnene. Vi er en Grønne Spirer-institution og børnenes oplevelser i og med naturen er omdrejningspunkt for vores hverdag.

$$

At nære spiren
og se den gro

Hanstholm Naturbørnehave danner rammerne om en barndom i naturen. Vi er en Grønne Spirer- institution og vores hverdag (op)leves udendørs hele året rundt. Vi prioriterer at være mange voksne, da tryghed og omsorg, i vores øjne, er forudsætningen for at børnene kan spire og gro.

$$

At se planten vokse til
og slå rødder

Hanstholm Friskole er en lille skole med store hjerter – hjerter der banker for fællesskabet og den nære relation mellem mennesker. Vi prioriterer et trygt og overskueligt miljø, hvor alle kender og har det rart med hinanden. Vi er en karakter- og prøvefri skole, hvor faglighed går hånd i hånd med almen dannelse, udvikling og læringslyst.

$$